Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyja a sütik használatát.

Orvos- és egészségtechnika
MIKROLAB Trading Kft.

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a MIKROLAB Trading Kft. mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be – nem ideértve a munkaerő toborzási adatkezeléseket – annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse a MIKROLAB Trading Kft. által az Ön személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a MIKROLAB Trading Kft. mint adatkezelő adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy Ön mint “adatalany” megismerhesse a MIKROLAB Trading által az Ön személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

 

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1) Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: MIKROLAB Trading Kft.

Székhely címe: 1119. Budapest, Kankalin utca 2.

Adószám: 11945118-2-43

Közösségi adószám: HU11945118

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-684583

Ügyvezetők: Dr. Benesóczky Dezső

 

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat: http://mikrolab.hu/hu/kapcsolat

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:  +36 1 225 3040

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában is érdeklődni. 

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

 

 

2) Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Közérthetően: Minden lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az ön adatai biztonságosan és jogszerűen legyenek kezelve.

 

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
 •  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

3) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

 

Honlapjaink meglátogatásakor

 • Jogalap: Társaságunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
 • Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása
 • Időtartama: 2 év
 • Adatfeldolgozó: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google), SalesAutopilot, Facebook, Tárhelyszolgáltatók,
  • Személyes adat forrása: a látogató által használt böngésző és a kapcsolódó informatikai rendszerek
 • Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, statisztikai céllal elemezzük.)

 

Bővebb információk a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon található (elképzelhető, hogy csak angol nyelven érhető el): https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Ajánlat levél

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás.
 • Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásáig / a szerződés megszűnésétől számított 6 hónap.
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Google, Facebook, 
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

 

 

Hírlevél

 • Jogalap: hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A MIKROLAB Trading Kft. ügyfelei számára a szolgáltatás hatékonyságát segítő hírek, információk, tartalmak megjelenéséről szóló hírlevél.
 • Kit érint pontosan: a MIKROLAB Trading Kft. minden ügyfelét
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, az ügyfél törléséig vagy a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnhet:
  • Ha az ügyfél a hírlevelet lemondja
  • Ha a szerződést MIKROLAB Trading Kft. rendes felmondással 5 napos határidővel felmondja
  •  Ha a szerződést súlyos szerződésszegés miatt MIKROLAB Trading azonnali hatállyal felmondja
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Google, Facebook, 
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Ügyfél tájékoztató emailek

 • Jogalap: szerződés teljesítés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A MIKROLAB Trading Kft. működésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív olyan információk eljuttatása melyek eljuttatása létszükséglet a szerződéses viszony megfelelő fenntartása érdekében. Példák:
  • szerződésmódosításról, árváltozásról szóló információk 
  • pénzügyi emlékeztető 
  • megrendelés visszaigazolásáról és megrendelés állapotának változásairól
 • Kit érint pontosan: a MIKROLAB Trading Kft. minden ügyfelét
 • Leiratkozás: csak az ügyfél törlésével lehetséges
 • Időtartama: az ügyfél törléséig vagy a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnhet:
  • Ha az ügyfél a szerződést lemondja
  • Ha a szerződést a MIKROLAB Trading Kft. rendes felmondással 5 napos határidővel felmondja
  • Ha a szerződést súlyos szerződésszegés miatt MIKROLAB Trading Kft. azonnali hatállyal felmondja
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Google, Facebook, 
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

 

Rendezvényeken való regisztráció   

 • Jogalap: Jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám
 • Az adatkezelés célja: A rendezvénnyel kapcsolatosan felmerült kérdések megválaszolása, tájékoztatás.
 • Kit érint pontosan: aki külsős konferencián, rendezvényen helyszínen regisztrált rendszerünkbe.
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama:
  • regisztrálóként leiratkozásig, de legkésőbb a bemutatón való részvétel után 3 évig
  • leiratkozásig, de legkésőbb a rendezvényen való részvétel után 3 évig
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Facebook, BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Termék / szolgáltatás megvásárlása

 • Jogalap: Szerződés teljesítése
 • Kezelt személyes adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, a vevő megjegyzése / véleménye, számlázási és szállítási cím,
 • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése
 • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Facebook, Google, Könyvelő, Simple, Számlázz.hu, Barion, Paypal, CIB Bank, Magyar Posta (fizikai termék kiszállítás estén), BIP kampány
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

 • Jogalap: Jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: Kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára.
 • Időtartama: kapcsolatfelvevő megrendeléséhez kapcsolódó feliratkozásának megszűnése, vagy a kapcsolatfelvétel utolsó kommunikációja után 12 hónapnyi időtartam, vagy amennyiben nincs MIKROLAB Trading Kft.-nél futó szerződése, bármikor ingyenesen kérheti ezen adatok törlését.
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Facebook, 
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs 

 

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

 

Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

 

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikailag is töröljük az önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.

 

 

4) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

 

A sütik általános feladatai:

 

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

 

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

 

Sütik kikapcsolása:

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Cookie

Részletek

Név és lejárat

Cookie információ

Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookiekkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét.

 

Rendszer süti

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Google Analytics

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
(Előfordulhat, hogy az oldal csak angol nyelven elérhető.)

__utma = 2 years
__utmb = 30 minutes
__utmc = End of browser session
__utmz = 6 months
__utmv = 2 years

Facebook konverziós pixel

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:
https://www.facebook.com/policy.php

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

Facebook pixel

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

Google remarketing

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítsétével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

 

 

5) Adatfeldolgozók

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

 

Google

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

 

SalesAutopilot

Tárhely szolgáltatás

SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Weboldal: www.salesautopilot.hu

 

Benesóczky Ádám EV.

Rendszerautomatizálási szolgáltató

Székhely: 1117 Budapest, Baranyai tér 3.

EV. nyilvántartási szám: 52300174

Weboldal: www.lazureus.com

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

BIP kampány

SMS küldő szolgáltatás

Bip Communications Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23. b. ép. III. em. 8.

Cégjegyzékszám: 01 09 947432

Telefonszám: +36-30/493-7166

Weboldal: https://sms.bipkampany.hu/

 

 

Dropbox

Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás

Dropbox Inc.

Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States

Telefonszám: 415-857-6800

Weboldal: www.dropbox.com

 

Facebook

Hirdetések és céges oldal

Facebook Inc

Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452

Telefonszám: +1650.6187714

Weboldal: www.facebook.com

 

Könyvelő

Számlák, teljesítésigazolások, és hasonló bizonylatok

AdCont Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca

Adószám: 14303069-2-41

(1) 457 6779

 

Simple

Fizetési szolgáltatás bankkártyás fizetéshez

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Cégjegyzékszám: 01 09 174466

Telefonszám: +36 1 776-6901

Weboldal: https://www.simple.hu/fooldal/

 

Számlázz.hu

Számlázás

KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Telefonszám: +3630 35 44 789

Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

 

Paypal

Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén

PayPal Holdings Inc

Székhely: 2211 N 1st St SAN JOSE   CA   95131-2021

Telefonszám: +1408.9677400

Weboldal: www.paypal.com

 

CIB Bank

Bankszámla szolgáltatások

CIB Bank Zrt.

Székhely: Magyarország, 1027 Budapest, Medve utca 4-14. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041004 

Telefonszám: (36-1) 423-1000

Weboldal: https://www.cib.hu/

 

Magyar Posta

Csomagkézbesítő szolgáltatás

Magyar Posta Kártyaközpont Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201.

Cégjegyzék-szám: 01-10-042463

Telefonszám: +36-1-767-8200

Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal

 

Barion

Fizetési szolgáltatás bankkártyás fizetéshez

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány. 1, 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552

Telefon: +36 1 464 70 99

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cashman-FX

Online vállalatirányítási rendszer

Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

Székhely: 9400 Sopron, Csengery u. 32-36.

Postacím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E

Cégjegyzékszám: 08-06-009574

Telefon: +36 20 961 4011

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Tárhelyszolgáltatók

 

    • Parola

      Webhosting szolgáltató

      Parola Kft.

      Székhely: 1117 Budapest, XI. ker. Prielle Kornélia utca 19 B f.szint 1.

      Cégjegyzékszám: 01-09-073374

      Telefonszám: (1) 208 0652

      Weboldal: www.parola.hu

      

    • Hosting55

      Webhosting szolgáltató

      Paszinger Zoltán László EV. 11867373

      Székhely: 2146 Mogyoród, Fóti út 37

      Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

      Telefon: 06-1-4450955, 06-30-9961126

      Postacím: 2090 Remeteszőlős, Sirály u. 28.

      

    • EVOLUTIONET 

      Webtárhely szolgáltató

      EVOLUTIONET Kft.

      Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

      Cégjegyzékszám: 02-09-075023

      Webcím: www.szerverzum.hu és www.domain-tarhely.net

      E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

      Telefonszám: +36 30 503 1929

 

 

6) Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a feliratkozás során tett nyilatkozatával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. A fent felsorolt adatkezelések közül az Ajánlat levél és a Hírlevél esik ebbe a kategóriába. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

 

Ön a hozzájárulását a marketing célú üzenetek tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

 

7) Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

 

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A szükséges módosításokat ügyfélszolgálati megkeresés formájában kérvényezheti.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Közérthetően: Kérésére az általunk kezelt adatait PDF formátumban bármikor a rendelkezésére bocsátjuk. 

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Közérthetően: Bármilyen probléma esetén keressen minket bátran, és mi minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy elhárítsuk a probléma okát. 

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

9) Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat. Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.